Projecten

Processie rups bestrijding

Elk jaar worden we weer benaderd door verschillende gemeenten en ook particulieren om processierupsen te komen bestrijden. Wij werken middels een milieu vriendelijke manier. De rupsen worden middels een speciale stofzuiger uit de boom gezogen. Wanneer een nest is verwijderd is de kans aanzienlijk kleiner dat ze volgend jaar terug keren.

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Project Linde Oisterwijk

Onlangs snoeide Totaalboom Brabant uit Oisterwijk de eeuwenoude Linde aan de Kerkstraat in Oisterwijk. Deze zomerlinde (Tilia platyphyllos), oftewel grootbladige linde heeft een enorme stamomvang van 5 meter. Ooit was deze boom ruim 30 meter hoog maar door aantastingen van zwammen werd de kans op stambreuk té groot. In 2008 is de boom daarom fors ingenomen. Uit recent onderzoek bleek dat de stam verder was verzwakt en daarom diende de boom nog verder te worden ingenomen.

“Hoewel het de vorm van de boom niet ten goede komt zit er helaas niets anders op”,  zegt Joost Piggen directeur van Totaalboom Brabant en eveneens gecertificeerd European TreeTechnician. “Het  liefst zien we bomen uitgroeien tot reusachtige exemplaren zoals bij Kasteel Nemelaer in Haaren. Maar als de veiligheid daardoor in het geding komt moeten we zo nu en dan ingrijpen, met soms drastisch snoeien tot gevolg.”

Project Hongaarse zilverlinde bisdom

De eeuwenoude Hongaarse zilverlinde (Tilia peteolaris) achter de heilige Sint Jan te ’s Hertogenbosch is in maart 2010 door Totaalboom Brabant opgeknapt. Op verzoek van het bisdom en de gemeente is gekozen voor de aanpak van Totaalboom Brabant.

Aangezien de monumentale boom op 4 meter boven de grond aan het splijten was dienden er grondige maatregelen te worden genomen:

  1. Plaatsen staranker (stalen pin van 1,5 meter lengte door de scheur)
  2. Plaatsen stormankers door de gehele kroon
  3. Fors uitlichten / inkorten van de zware gesteltakken

Hiermee hebben we destijds met een pagina vullende foto de voorpagina van het Brabant Dagblad editie ’s Hertogenbosch gehaald.

Project snoeien bomen Oirschotseweg

In het voorjaar van 2011 hebben we voor de gemeente Oisterwijk onder meer de grote oude eiken aan de Oirschotseweg opgeknapt. Het betreft hier eeuwenoude eiken gelegen langs oude landgoederen en het lommerrijke buitengebied van Moergestel.

Project fors snoeien grote populieren bij ‘Peerenboom aan de maas’

In 2007 werden wij benaderd voor een boomtechnisch vraagstuk. Bij een bos / recreatie gebiedje aan de Noordzijde van de Maas ten hoogte van Peerenboom waren enkele immens grote Canadese populieren omgewaaid en stonden op omwaaien. Dit was het gevolg van een hoge waterstand in combinatie met een zware storm.

Om het bomenbestand te behouden is er voor gekozen het bestand, bestaande uit circa 25 grote populieren, fors terug te snoeien. Aangezien het gebied ontoegankelijk was voor groot materieel hebben we dit middels klimtechnieken uitgevoerd.